JUTRO
   GABINET
   PSYCHOLOGICZNY Łódź
w w w . j u t r o . n e t . p l
Witaj na naszej stronie
Masz problem, nie radzisz sobie z tym?
Zadzwoń do nas.

Kontakt
Gabinet Psychologiczny JUTRO
90 229 Łódź
Kamińskiego 14, m. 11.
szalek@toya.net.pl

dr hab prof. SWPS Certyfikowany terapeuta poznawczo-behawioralny
Piotr Szałek 609 355 732

Certyfikowany terapeuta poznawczo-behawioralny dr Jan Chodkiewicz
605 346 935

Certyfikowany terapeuta poznawczo-behawioralny dr Joanna Miniszewska 608 348 080

| Strona główna        | Formy terapii        | Zakres działalności        | Zespół psychologów        | Treningi        | Linki
Formy Terapii
Terapia poznawczo-behawioralna

Podejście poznawczo-behawioralne powstało w Stanach Zjednoczonych w latach 1960-1970 ubiegłego wieku szybko stając się bardzo popularną formą pomocy psychologicznej oraz dynamicznie rozwijającą się dziedziną psychoterapii. Znajduje szerokie zastosowanie w odniesieniu do leczenia licznych zaburzeń funkcjonowania psychologicznego, między innymi depresji, zaburzeń lękowych (nerwic), kryzysów życiowych, uzależnień, stresu towarzyszącego chorobom somatycznym. Skuteczność podejścia potwierdzają liczne badania kliniczne. Okazuje się, że w wielu zaburzeniach terapia ta pomaga równie skutecznie jak farmakoterapia.

Ujęcie poznawczo-behawioralne zakłada, że funkcjonowanie człowieka i jego zdrowie psychiczne zależy od sposobu myślenia, interpretacji rzeczywistości i siebie samego. Pomoc pacjentom z różnorodnymi zaburzeniami polega między innymi na korygowaniu określonych, nawykowych błędów myślowych i wprowadzeniu nowych, zdrowych sposobów myślenia, a co za tym idzie odmiennych zachowań. Nacisk położony jest więc zarówno na zmianę myślenia jak i zmianę zachowania. Najważniejsze jest zwrócenie uwagi na własny sposób odbioru świata, przyjrzenie się myślom pojawiającym się w konkretnych, problemowych sytuacjach i poddanie ich racjonalnej analizie. Omawiane ujecie ma dodatkową zaletę: wyuczone sposoby korygowania własnych myśli mogą być stosowane samodzielnie w odniesieniu do różnych sytuacji i problemów życiowych.
Terapia poznawczo-behawioralna jest terapią określoną w czasie i skoncentrowaną na celu.

Inne formy terapii

W niektórych zaburzeniach stosujemy hipnozę oraz terapię dynamiczną, wywodzącą się z psychoanalizy. W przypadku osób zdrowych lecz borykających się z konfliktami wartości i rozterkami egzystencjalnymi stosujemy poradnictwo filozoficzne.

Informatyk Łódź | Serwis drukarek w Łodzi
Psychoterapeuta Łódź | Transport Sanitarny Łódź